Zamówienia publiczne


rodzaj:
status:
rok:
Dostawa paliw w systemie bezgotówkowym
Data ogłoszenia: 2019-08-13
Termin składania ofert: 2019-08-21 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Dostawa autocysterny
Data ogłoszenia: 2019-07-15
Termin składania ofert: 2019-09-06 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Zakup lekkiego samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu
Data ogłoszenia: 2019-07-15
Termin składania ofert: 2019-07-23 10:30
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2019 r.
Data ogłoszenia: 2019-02-25
Tryb: Plan postępowań o udzielenie zamówień
Rodzaj: Plan postępowań o udzielenie zamówień
Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i kamer do wizualizacji obrazu
Data ogłoszenia: 2019-01-28
Termin składania ofert: 2019-05-16 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Dostawa 3 sztuk mobilnych miejskich/powiatowych stanowisk kierowania - samochodów dowodzenia i łączności
Data ogłoszenia: 2019-01-21
Termin składania ofert: 2019-05-06 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy