Zamówienia publiczne


rodzaj:
status:
rok:
Dostawa paliw w systemie bezgotówkowym
Data ogłoszenia: 2019-12-11
Termin składania ofert: 2019-12-18 12:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Strykowie
Data ogłoszenia: 2019-11-22
Termin składania ofert: 2019-11-29 12:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Roboty budowlane "Kompleksowa termomodernizacja strażnic Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zlokalizowanych w Łęczycy i ...
Data ogłoszenia: 2019-11-05
Termin składania ofert: 2019-11-27 12:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Roboty budowlane "Kompleksowa termomodernizacja strażnic Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zlokalizowanych w Łęczycy i ...
Data ogłoszenia: 2019-10-23
Termin składania ofert: 2019-11-08 12:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2019 r.
Data ogłoszenia: 2019-02-25
Tryb: Plan postępowań o udzielenie zamówień
Rodzaj: Plan postępowań o udzielenie zamówień