Historia


Historia łowickiego pożarnictwa to wspaniała karta w dziejach miasta i regionu. Jego zinstytucjonalizowane zręby, powstałe w czasach niebytu państwowego, były nie tylko pierwszą zorganizowaną formą przeciwdziałania pożarom i innym klęskom żywiołowym, ale również kuźnią postaw obywatelskich i drogą do niepodległości Polski.

Łowicka straż zawodowa, przekształcona później w Państwową Straż Pożarną wyrosła na gruncie działalności pożarnictwa ochotniczego, jest kontynuatorem dzieła swych poprzedników. Jako główne ogniwo lokalnego systemu ratownictwa ściśle współpracuje z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na terenie powiatu łowickiego.