Aktualności


Akademia z okazji Święta Niepodległości
27 listopada 2019

25 listopada 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Łowiczu odbyła się akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległosci podczas, której wręczono awanse na wyższe stanowiska służbowe dla funkcjonariuszy tutejszej komendy. Uroczystość uświetnił swoją obecnością łódzki komendant wojewódzki PSP w Łodzi nadbryg. Jarosław Wlazłowski oraz wicestarosta łowicki Piotr Malczyk.

Podczas akademii przytoczono wspomnienia o drodze do odzyskania niepodległości, podczas której mł. bryg. Arkadiusz Makowski, komendant powiatowy PSP w Łowiczu zacytował fragment książki pt. "Strażacka Niepodległa 1918-1921" oraz zaprezentowano film pt. „Niepodległa” nawiązujący do historii Polski na przestrzeni wieków, mówiący o powstaniu, upadku i odzyskaniu niepodległości przez Rzeczpospolitą.

Dodatkowym wyróżnieniem podczas uroczystej akademii było wręczenie listu gratulacyjnego od nadbryg. Jarosława Wlazłowskiego, łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi dla asp. Rafała Szemberga, dowódcy zastępu w tutejszej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej, który wykazał się nienaganną postawą podczas zagrożenia - pożaru w m. Jackowice jaki miał miejsce 11 września 2019 r. Asp. Rafał Szemberg prowadził działania ratownicze, nie zważając na fakt, że jest po służbie, do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpożarowej. Jego postawa jest godna naśladowania a czyny zasługują na najwyższe uznanie, czego dowodem były gratulacje jakie otrzymał od Łodzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i kolegów strażaków.

Warto nadmienić, że wysoki poziom wyszkolenia, jakim wykazał się nagrodzony strażak, wynika z cyklicznie przeprowadzanych ćwiczeń w ramach doskonalenia zawodowego, jakie są organizowanie w tutejszej komendzie, podczas których strażacy podnoszą swoje kwalifikacje. Przykład ich umiejętności można zobaczyć podczas zorganizowanych 20 wrzesnia br. ćwiczeń powiatowych pk. „Karambol 2019”. Film można obejrzeć pod niżej zamieszczonym linkiem.

Zobacz także: