Pismo do gmin - szkolenie techniczne i szkolenie KDR-a


Komenda Powiatowa PSP w Łowiczu informuje, że wznawia dwa szkolenia (techniczne oraz KDR- a) dla druhów OSP z terenu Powiatu Łowickiego, które nie odbyły się w zaplanowanym terminie, w związku z panującą w kraju pandemią SARS CoV-2.

Wyżej wymienione szkolenia odbędą się w terminach:

·         szkolenie techniczne w terminie 19.08.2020 r. – 23.08.2020 r.

      ·         szkolenie KDR- a w terminie 25.08.2020 r. – 30.08.2020 r.

W związku z powyższym, prosimy o nadsyłanie do 6 sierpnia 2020 roku na  adres mailowy Komendy (kppsp06@straz.edu.pl) wypełnionych skanów skierowań (wzór skierowań w załączniku) oraz aktualnych badań lekarskich i ubezpieczenia NNW strażaków. Strażacy ubiegający się o przyjęcie na kurs KDR-a muszą posiadać 3 lata stażu, dlatego dodatkowo proszeni są o przesłanie skanu zaświadczenia o ukończonym kursie podstawowym oraz kursie technicznym (dotyczy kursów podstawowych realizowanych przed 17 listopada 2015 roku). Ustala się limit dwóch osób na gminę, z wyłączeniem gminy Łowicz, pierwszeństwo uczestnictwa mają jednostki  z KSRG, ostateczną decyzje o zakwalifikowaniu na szkolenie podejmie kierownik szkolenia.

Zajęcia teoretyczne  będą realizowane systemem e–learningowym od wtorku do piątku, natomiast zajęcia praktyczne w sobotę i niedzielę od godziny 9°°. Miejsce zajęć praktycznych to teren KP PSP Łowicz. Szkolenie odbywać się będzie z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych, mając na celu bezpieczeństwo uczestników szkolenia. Każdy z uczestników szkolenia powinien posiadać maseczkę oraz rękawiczki jednorazowe.

Uczestnicy szkolenia proszeni są o bieżące śledzenie strony KP PSP w Łowiczu pod adresem www.lowicz.strazpozarna.pl na której zamieszczone będą informacje dotyczące szkoleń, w zakładce Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych.

Informacja dla Gmin - kursy OSP

 

UWAGA:

Oryginały kart skierowania, aktualnych badań lekarskich i ubezpieczenia NNW delegowani strażacy OSP dostarczą kierownikowi kursu w pierwszym dniu zajęć praktycznych.

 

 Załączniki:

  1. Karta skierowania na szkolenie z ratownictwa technicznego
  2. Karta skierowania na szkolenie KDR-a