Wydawanie zaświadczeń


Zaświadczenie o zdarzeniu

W celu otrzymania zaświadczenia o zdarzeniu należy dokonać opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta w Łowiczu
w kwocie 17 zł.  W tytule wpłaty należy wpisać: opłata skarbowa od zaświadczenia w PSP".
 
Dane konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat:
 
Urząd Miasta w Łowiczu
ul. Stary Rynek 1
99-400 Łowicz
 
Numer rachunku bankowego: 76 2030 0045 1110 0000 0236 7380
 
Opłaty można dokonać w następujący sposób:
 
  •   przelewem bankowości elektronicznej
  •   osobiście w urzędzie miasta w Łowiczu
  •   osobiście w  urzędzie skarbowym w Łowiczu
  •   osobiście w urzędzie pocztowym 

 

Wnioski o zaświadczenie wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej można składać przesyłając zeskanowany wniosek
oraz potwierdzenie wpłaty (format pliku .pdf, .jpg, .tiff) drogą elektroniczną na adres: kppsp06@straz.lodz.pl