Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych


W nawiązaniu do pisma znak: PJRG.1434.20.2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. dotyczącego wznowienia szkolenia dla druhów OSP informujemy, że każda gmina z terenu powiatu łowickiego powinna wygenerować kod weryfikacyjny dla danej OSP z terenu gminy. Otrzymany kod należy przekazać do wiadomości właściwej OSP, której kod dotyczy. Następnie druh OSP loguje się na platformę e-learningową, gdzie znajdują się materiały szkoleniowe dotyczące szkolenia. Poniżej link z instrukcją uruchomienia platformy e-learningowej dla strażaków ochotników.

Instrukcja uruchomienia platformy e-learningowej dla strażaków ochotników