Monitoring wizyjny w obiektach i pojazdach PSP - RODO


W związku ze zastosowaniem w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej wideorejestratorów zamontowanych w pojazdach oraz w obiektach komend i ich bezpośrednim otoczeniu został opracowany „Regulamin monitoringu w pojazdach oraz obiektach PSP", stanowiący  zbiór zasad dotyczących zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

Regulamin monitoringu wizyjnego w pojazdach i obiektach w Łowiczu