Koordynator do spraw dostępności


Koordynator ds. dostępności

1. Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.
  • przygotowanie, koordynacja i wdrożenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  • monitorowanie działalności Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.

2. Przedstawianie Komendantowi Powiatowemu PSP w Łowiczu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

 

Kontakt:

st. kpt. Barbara Błaszczyk

Koordynator ds. dostępności w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu

tel.: 46 830 25 56

e-mail: b.blaszczyk@straz.lodz.pl